X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:
Jackpot: 12,000,000,000?
Jackpot Mega 6/45 m? th??ng  17/02/2019

K?T QU? X? S? Mega 6/45

K?T QU? X? S? MEGA 6/45 - NGàY: 15/02/2019
T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

Th? sáu K? vé: #00402 | Ngày quay th??ng 15/02/2019

 • 03
 • 22
 • 26
 • 27
 • 30
 • 44
Gi?i th??ng Trùng kh?p S? l??ng gi?i Giá tr? gi?i (??ng)
Jackpot        0 20,754,252,000?
Gi?i nh?t       30 10,000,000?
Gi?i nhì      1,109 300,000?
Gi?i ba     17,557 30,000?

K?T QU? X? S? MEGA 6/45 - NGàY: 13/02/2019
T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

Th? t? K? vé: #00401 | Ngày quay th??ng 13/02/2019

 • 05
 • 11
 • 18
 • 33
 • 37
 • 41
Gi?i th??ng Trùng kh?p S? l??ng gi?i Giá tr? gi?i (??ng)
Jackpot        0 19,147,983,000?
Gi?i nh?t       22 10,000,000?
Gi?i nhì      1,093 300,000?
Gi?i ba     18,161 30,000?

K?T QU? X? S? MEGA 6/45 - NGàY: 10/02/2019
T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

Ch? nh?t K? vé: #00400 | Ngày quay th??ng 10/02/2019

 • 01
 • 11
 • 17
 • 25
 • 29
 • 35
Gi?i th??ng Trùng kh?p S? l??ng gi?i Giá tr? gi?i (??ng)
Jackpot        0 17,338,772,000?
Gi?i nh?t       16 10,000,000?
Gi?i nhì      892 300,000?
Gi?i ba     14,600 30,000?

K?T QU? X? S? MEGA 6/45 - NGàY: 08/02/2019
T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

Th? sáu K? vé: #00399 | Ngày quay th??ng 08/02/2019

 • 11
 • 12
 • 33
 • 36
 • 39
 • 43
Gi?i th??ng Trùng kh?p S? l??ng gi?i Giá tr? gi?i (??ng)
Jackpot        0 15,924,776,500?
Gi?i nh?t       10 10,000,000?
Gi?i nhì      722 300,000?
Gi?i ba     11,293 30,000?

K?T QU? X? S? MEGA 6/45 - NGàY: 06/02/2019
T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

Th? t? K? vé: #00398 | Ngày quay th??ng 06/02/2019

 • 22
 • 24
 • 25
 • 30
 • 33
 • 38
Gi?i th??ng Trùng kh?p S? l??ng gi?i Giá tr? gi?i (??ng)
Jackpot        0 14,851,632,000?
Gi?i nh?t       17 10,000,000?
Gi?i nhì      748 300,000?
Gi?i ba     12,379 30,000?

K?T QU? X? S? MEGA 6/45 - NGàY: 03/02/2019
T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

Ch? nh?t K? vé: #00397 | Ngày quay th??ng 03/02/2019

 • 01
 • 02
 • 05
 • 09
 • 23
 • 24
Gi?i th??ng Trùng kh?p S? l??ng gi?i Giá tr? gi?i (??ng)
Jackpot        0 13,563,140,000?
Gi?i nh?t       13 10,000,000?
Gi?i nhì      982 300,000?
Gi?i ba     16,804 30,000?

K?T QU? X? S? MEGA 6/45 - NGàY: 01/02/2019
T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

Th? sáu K? vé: #00396 | Ngày quay th??ng 01/02/2019

 • 03
 • 04
 • 06
 • 38
 • 39
 • 43
Gi?i th??ng Trùng kh?p S? l??ng gi?i Giá tr? gi?i (??ng)
Jackpot        3 25,129,665,333?
Gi?i nh?t       84 10,000,000?
Gi?i nhì      2,242 300,000?
Gi?i ba     32,988 30,000?

K?T QU? X? S? MEGA 6/45 - NGàY: 30/01/2019
T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

Th? t? K? vé: #00395 | Ngày quay th??ng 30/01/2019

 • 01
 • 04
 • 06
 • 13
 • 37
 • 41
Gi?i th??ng Trùng kh?p S? l??ng gi?i Giá tr? gi?i (??ng)
Jackpot        0 70,202,846,500?
Gi?i nh?t       16 10,000,000?
Gi?i nhì      1,660 300,000?
Gi?i ba     27,981 30,000?

K?T QU? X? S? MEGA 6/45 - NGàY: 27/01/2019
T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

Ch? nh?t K? vé: #00394 | Ngày quay th??ng 27/01/2019

 • 09
 • 11
 • 12
 • 22
 • 27
 • 29
Gi?i th??ng Trùng kh?p S? l??ng gi?i Giá tr? gi?i (??ng)
Jackpot        0 64,238,800,500?
Gi?i nh?t       44 10,000,000?
Gi?i nhì      1,992 300,000?
Gi?i ba     29,822 30,000?

K?T QU? X? S? MEGA 6/45 - NGàY: 25/01/2019
T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

Th? sáu K? vé: #00393 | Ngày quay th??ng 25/01/2019

 • 11
 • 13
 • 14
 • 22
 • 30
 • 38
Gi?i th??ng Trùng kh?p S? l??ng gi?i Giá tr? gi?i (??ng)
Jackpot        0 59,381,811,000?
Gi?i nh?t       36 10,000,000?
Gi?i nhì      1,494 300,000?
Gi?i ba     24,596 30,000?
game bắn cá sitemap 888slot linkvaosbobet W88.com dafabetslot playfreeslots sbobet555line GDWBET