X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

K?T QU? X? S? Mi?n B?c

Th? t? Ngày: 20/03/2019
Gi?i ?B
20824
Gi?i nh?t
01740
Gi?i nhì
08150
76859
Gi?i ba
77257
99634
09195
73097
84124
65293
Gi?i t?
4451
8567
2454
8293
Gi?i n?m
2186
2703
3827
8519
2139
0401
Gi?i sáu
395
841
056
Gi?i b?y
49
27
85
83
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem B?ng Loto
Th? ba Ngày: 19/03/2019
Gi?i ?B
39473
Gi?i nh?t
88431
Gi?i nhì
31815
38423
Gi?i ba
64458
89906
03787
27881
94072
71547
Gi?i t?
5191
5100
9125
0817
Gi?i n?m
8470
8897
3780
7097
7989
1463
Gi?i sáu
754
571
139
Gi?i b?y
32
39
05
47
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem B?ng Loto
Th? hai Ngày: 18/03/2019
Gi?i ?B
41334
Gi?i nh?t
84633
Gi?i nhì
72738
00524
Gi?i ba
18777
03831
84391
89767
83971
46277
Gi?i t?
6034
2275
0216
2821
Gi?i n?m
9548
1032
2492
4431
5680
1932
Gi?i sáu
794
392
508
Gi?i b?y
31
62
72
67
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem B?ng Loto
Ch? nh?t Ngày: 17/03/2019
Gi?i ?B
96651
Gi?i nh?t
20755
Gi?i nhì
02892
71843
Gi?i ba
24309
39768
86989
50331
48962
87734
Gi?i t?
5261
5531
6377
5755
Gi?i n?m
4144
7521
9652
1928
0870
8821
Gi?i sáu
257
627
613
Gi?i b?y
51
94
70
75
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem B?ng Loto
Th? b?y Ngày: 16/03/2019
Gi?i ?B
26682
Gi?i nh?t
37391
Gi?i nhì
69238
41265
Gi?i ba
99604
33178
15445
02256
77604
72373
Gi?i t?
3377
3461
4799
2904
Gi?i n?m
3625
2394
6750
3738
5696
3484
Gi?i sáu
190
477
144
Gi?i b?y
39
60
06
04
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem B?ng Loto
Th? sáu Ngày: 15/03/2019
Gi?i ?B
40771
Gi?i nh?t
89617
Gi?i nhì
58685
59275
Gi?i ba
32664
20626
11516
77826
62332
52831
Gi?i t?
8898
4520
8452
7809
Gi?i n?m
2505
8217
1282
0789
6687
1288
Gi?i sáu
329
366
771
Gi?i b?y
49
42
99
63
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem B?ng Loto
Th? n?m Ngày: 14/03/2019
Gi?i ?B
75608
Gi?i nh?t
15029
Gi?i nhì
84241
45914
Gi?i ba
51731
82275
32352
85935
23665
55488
Gi?i t?
1313
0778
1841
0318
Gi?i n?m
6478
3634
2034
2154
9843
1243
Gi?i sáu
758
605
254
Gi?i b?y
73
28
31
82
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem B?ng Loto

X? S? MI?N B?C - XSMB :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n b?c quay s? m? th??ng hàng ngày t?i Công Ty X? S? Th? ?ô:

L?ch m? th??ng XSMB :

Th? 2: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 3: X? s? ki?n thi?t Qu?ng Ninh
Th? 4: X? s? ki?n thi?t B?c Ninh
Th? 5: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 6: X? s? ki?n thi?t H?i Phòng
Th? 7: X? s? ki?n thi?t Nam ??nh
Ch? Nh?t: X? s? ki?n thi?t Thái Bình


C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n b?c g?m 27 lô (27 l?n quay s?), có t?ng c?ng 81 gi?i th??ng. Gi?i ??c Bi?t 200.000.000? / vé 5 ch? s? lo?i 10.000?

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Nam - XSMB

game bắn cá sitemap scr888online m88 tank 918kisslogin scr888online bwin gclubroyal1688 sbobet