X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

K?t qu? x? s? Mi?n B?c - Ch? nh?t

Ngày: 17/03/2019
Gi?i ?B
96651
Gi?i nh?t
20755
Gi?i nhì
02892
71843
Gi?i ba
24309
39768
86989
50331
48962
87734
Gi?i t?
5261
5531
6377
5755
Gi?i n?m
4144
7521
9652
1928
0870
8821
Gi?i sáu
257
627
613
Gi?i b?y
51
94
70
75
Ch?cS??.V?
7209
22,32,52,613
5,6,9212,7,8
1,4312,4
3,4,943,4
52,7512,2,52,7
 61,2,8
2,5,7702,5,7
2,689
0,892,4
 
Ngày: 10/03/2019
Gi?i ?B
74359
Gi?i nh?t
76419
Gi?i nhì
44101
91993
Gi?i ba
86814
15579
14774
67025
52695
36608
Gi?i t?
4737
9897
6018
2310
Gi?i n?m
0033
4518
4652
9490
2301
0141
Gi?i sáu
439
273
579
Gi?i b?y
68
87
94
97
Ch?cS??.V?
1,9012,8
02,410,4,82,9
525
3,7,933,7,9
1,7,941
2,952,9
 68
3,8,9273,4,92
0,12,687
1,3,5,7290,3,4,5
72
 
Ngày: 03/03/2019
Gi?i ?B
58310
Gi?i nh?t
10624
Gi?i nhì
71432
78957
Gi?i ba
64222
10693
68066
57965
58045
63636
Gi?i t?
0614
4310
1170
7093
Gi?i n?m
5582
0033
2199
7874
9282
8442
Gi?i sáu
834
082
688
Gi?i b?y
12
89
92
06
Ch?cS??.V?
12,706
 102,2,4
1,2,3,4
83,9
22,4
3,9232,3,4,6
1,2,3,742,5
4,657
0,3,665,6
570,4
8823,8,9
8,992,32,9
 
Ngày: 24/02/2019
Gi?i ?B
55232
Gi?i nh?t
39106
Gi?i nhì
42934
66588
Gi?i ba
19492
12679
40369
16164
64181
42536
Gi?i t?
5253
7221
3569
9949
Gi?i n?m
9218
9615
6384
9774
0667
9256
Gi?i sáu
053
151
027
Gi?i b?y
04
34
07
17
Ch?cS??.V?
 04,6,7
2,5,815,7,8
3,921,7
5232,42,6
0,32,6,7
8
49
151,32,6
0,3,564,7,92
0,1,2,674,9
1,881,4,8
4,62,792
 
Ngày: 17/02/2019
Gi?i ?B
54486
Gi?i nh?t
25897
Gi?i nhì
47832
40270
Gi?i ba
89547
75659
54702
32099
11239
06965
Gi?i t?
8106
6386
2620
5912
Gi?i n?m
6967
0571
8197
8789
8211
3152
Gi?i sáu
304
513
949
Gi?i b?y
87
66
36
35
Ch?cS??.V?
2,702,4,6
1,711,2,3
0,1,3,520
132,5,6,9
047,9
3,652,9
0,3,6,8265,6,7
4,6,8,9270,1
 862,7,9
3,4,5,8
9
972,9
 
Ngày: 10/02/2019
Gi?i ?B
83208
Gi?i nh?t
72164
Gi?i nhì
69427
32385
Gi?i ba
97756
48013
18542
44887
04845
80171
Gi?i t?
4833
4667
2740
1345
Gi?i n?m
1955
7929
8996
4801
8665
3825
Gi?i sáu
989
787
592
Gi?i b?y
62
44
89
74
Ch?cS??.V?
401,8
0,713
4,6,925,7,9
1,333
4,6,740,2,4,52
2,42,5,6
8
55,6
5,962,4,5,7
2,6,8271,4
085,72,92
2,8292,6
 
Ngày: 03/02/2019
15HZ-1HZ-5HZ-10HZ
Gi?i ?B
61090
Gi?i nh?t
49169
Gi?i nhì
33210
84333
Gi?i ba
69283
70489
45784
77730
41027
05042
Gi?i t?
9954
0235
4515
9234
Gi?i n?m
0362
7824
4807
5643
7114
7929
Gi?i sáu
157
797
201
Gi?i b?y
28
76
55
08
Ch?cS??.V?
1,3,901,7,8
010,4,5
4,624,7,8,9
3,4,830,3,4,5
1,2,3,5
8
42,3
1,3,554,5,7
762,9
0,2,5,976
0,283,4,9
2,6,890,7
 

X? S? MI?N B?C - XSMB :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n b?c quay s? m? th??ng hàng ngày t?i Công Ty X? S? Th? ?ô:

L?ch m? th??ng XSMB :

Th? 2: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 3: X? s? ki?n thi?t Qu?ng Ninh
Th? 4: X? s? ki?n thi?t B?c Ninh
Th? 5: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 6: X? s? ki?n thi?t H?i Phòng
Th? 7: X? s? ki?n thi?t Nam ??nh
Ch? Nh?t: X? s? ki?n thi?t Thái Bình


C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n b?c g?m 27 lô (27 l?n quay s?), có t?ng c?ng 81 gi?i th??ng. Gi?i ??c Bi?t 200.000.000? / vé 5 ch? s? lo?i 10.000?

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Nam - XSMB

game bắn cá sitemap sbobet168 sbobet888888 1XBET m88 tank w88loto empire777pantip game bắn cá