X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

K?t qu? x? s? Mi?n B?c - Th? ba

Ngày: 19/03/2019
Gi?i ?B
39473
Gi?i nh?t
88431
Gi?i nhì
31815
38423
Gi?i ba
64458
89906
03787
27881
94072
71547
Gi?i t?
5191
5100
9125
0817
Gi?i n?m
8470
8897
3780
7097
7989
1463
Gi?i sáu
754
571
139
Gi?i b?y
32
39
05
47
Ch?cS??.V?
0,7,800,5,6
3,7,8,915,7
3,723,5
2,6,731,2,92
5472
0,1,254,8
063
1,42,8,9270,1,2,3
580,1,7,9
32,891,72
 
Ngày: 12/03/2019
Gi?i ?B
37899
Gi?i nh?t
94673
Gi?i nhì
64543
91378
Gi?i ba
34907
75294
01032
77216
76283
91196
Gi?i t?
9474
8242
7943
3986
Gi?i n?m
7951
4917
7412
4149
0687
6865
Gi?i sáu
978
800
652
Gi?i b?y
03
08
63
34
Ch?cS??.V?
000,3,7,8
512,6,7
1,3,4,52 
0,42,6,7
8
32,4
3,7,942,32,9
651,2
1,8,963,5
0,1,873,4,82
0,7283,6,7
4,994,6,9
 
Ngày: 05/03/2019
Gi?i ?B
02286
Gi?i nh?t
76770
Gi?i nhì
06825
25300
Gi?i ba
25542
92585
97675
58694
96914
89230
Gi?i t?
9993
0312
5612
2702
Gi?i n?m
4057
1972
0159
0890
1525
9043
Gi?i sáu
005
909
407
Gi?i b?y
15
39
93
32
Ch?cS??.V?
0,3,7,900,2,5,7
9
 122,4,5
0,12,3,4
7
252
4,9230,2,9
1,942,3
0,1,22,7
8
57,9
86 
0,570,2,5
 85,6
0,3,590,32,4
 
Ngày: 26/02/2019
Gi?i ?B
17948
Gi?i nh?t
56052
Gi?i nhì
07854
72825
Gi?i ba
47349
79435
09013
01083
12595
12432
Gi?i t?
2292
6414
0880
9850
Gi?i n?m
6065
0869
2696
5726
4301
1244
Gi?i sáu
354
960
277
Gi?i b?y
16
14
73
89
Ch?cS??.V?
5,6,801
013,42,6
3,5,925,6
1,7,832,5
12,4,5244,8,9
2,3,6,950,2,42
1,2,960,5,9
773,7
480,3,9
4,6,892,5,6
 
Ngày: 19/02/2019
Gi?i ?B
86105
Gi?i nh?t
55689
Gi?i nhì
26503
59506
Gi?i ba
44271
18652
52665
19468
29116
70851
Gi?i t?
4952
3784
1334
7882
Gi?i n?m
6250
9384
9488
7587
4931
9661
Gi?i sáu
895
491
961
Gi?i b?y
75
68
55
49
Ch?cS??.V?
503,5,6
3,5,62,7
9
16
52,82 
031,4
3,8249
0,5,6,7
9
50,1,22,5
0,1612,5,82
871,5
62,882,42,7,8
9
4,891,5
 
Ngày: 12/02/2019
Gi?i ?B
11333
Gi?i nh?t
32253
Gi?i nhì
96164
93077
Gi?i ba
39190
54426
03846
67682
41730
07962
Gi?i t?
4866
4169
4717
3868
Gi?i n?m
2004
8702
2945
6120
7938
3317
Gi?i sáu
647
127
083
Gi?i b?y
48
44
52
43
Ch?cS??.V?
2,3,902,4
 172
0,5,6,820,6,7
3,4,5,830,3,8
0,4,643,4,5,6
7,8
452,3
2,4,662,4,6,8
9
12,2,4,777
3,4,682,3
690
 
Ngày: 29/01/2019
Gi?i ?B
56579
Gi?i nh?t
42767
Gi?i nhì
29375
21047
Gi?i ba
75651
35133
52385
59171
20409
73525
Gi?i t?
6438
9819
8847
2539
Gi?i n?m
2291
7850
3669
2741
7052
1108
Gi?i sáu
664
515
572
Gi?i b?y
37
59
01
68
Ch?cS??.V?
501,8,9
0,4,5,7
9
15,9
5,725
333,7,8,9
641,72
1,2,7,850,1,2,9
 64,7,8,9
3,42,671,2,5,9
0,3,685
0,1,3,5
6,7
91
 

X? S? MI?N B?C - XSMB :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n b?c quay s? m? th??ng hàng ngày t?i Công Ty X? S? Th? ?ô:

L?ch m? th??ng XSMB :

Th? 2: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 3: X? s? ki?n thi?t Qu?ng Ninh
Th? 4: X? s? ki?n thi?t B?c Ninh
Th? 5: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 6: X? s? ki?n thi?t H?i Phòng
Th? 7: X? s? ki?n thi?t Nam ??nh
Ch? Nh?t: X? s? ki?n thi?t Thái Bình


C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n b?c g?m 27 lô (27 l?n quay s?), có t?ng c?ng 81 gi?i th??ng. Gi?i ??c Bi?t 200.000.000? / vé 5 ch? s? lo?i 10.000?

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Nam - XSMB

game bắn cá sitemap w88win 1xbet live football OnlineCasinos fifa555 slot 918kiss online Slot game bắn cá