X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

K?t qu? x? s? Mi?n B?c - Th? n?m

Ngày: 14/02/2019
Gi?i ?B
28929
Gi?i nh?t
12758
Gi?i nhì
13138
05847
Gi?i ba
59431
76798
62214
11510
84446
58671
Gi?i t?
9374
6665
4420
4353
Gi?i n?m
8562
6734
9287
5749
3439
4287
Gi?i sáu
878
973
592
Gi?i b?y
40
92
41
78
Ch?cS??.V?
1,2,40 
3,4,710,4
6,9220,9
5,731,4,8,9
1,3,740,1,6,7
9
653,8
462,5
4,8271,3,4,82
3,5,72,9872
2,3,4922,8
 
Ngày: 31/01/2019
Gi?i ?B
77622
Gi?i nh?t
66550
Gi?i nhì
11867
39080
Gi?i ba
03943
51317
77652
91711
09641
18425
Gi?i t?
1952
2843
4724
8141
Gi?i n?m
6783
9254
7418
8179
0224
4720
Gi?i sáu
381
811
374
Gi?i b?y
16
99
73
43
Ch?cS??.V?
2,5,80 
12,42,8112,6,7,8
2,5220,2,42,5
43,7,83 
22,5,7412,33
250,22,4
167
1,673,4,9
180,1,3
7,999
 
Ngày: 24/01/2019
Gi?i ?B
69336
Gi?i nh?t
65487
Gi?i nhì
33847
82018
Gi?i ba
80846
95080
09696
00557
73663
56925
Gi?i t?
5326
5749
1579
9919
Gi?i n?m
2777
5262
5416
0712
2006
3111
Gi?i sáu
840
634
596
Gi?i b?y
94
33
32
24
Ch?cS??.V?
4,806
111,2,6,8
9
1,3,624,5,6
3,632,3,4,6
2,3,940,6,7,9
257
0,1,2,3
4,92
62,3
4,5,7,877,9
180,7
1,4,794,62
 
Ngày: 17/01/2019
Gi?i ?B
68116
Gi?i nh?t
26827
Gi?i nhì
31264
81596
Gi?i ba
87555
09629
37437
65284
39787
92233
Gi?i t?
0839
8472
2914
6721
Gi?i n?m
9662
8264
1248
3012
2856
7858
Gi?i sáu
840
713
571
Gi?i b?y
74
65
15
52
Ch?cS??.V?
40 
2,712,3,4,5
6
1,5,6,721,7,9
1,333,7,9
1,62,7,840,8
1,5,652,5,6,8
1,5,962,42,5
2,3,871,2,4
4,584,7
2,396
 
Ngày: 10/01/2019
Gi?i ?B
30559
Gi?i nh?t
78713
Gi?i nhì
84288
17464
Gi?i ba
98540
14459
45907
55104
62771
61680
Gi?i t?
2703
7978
0534
7176
Gi?i n?m
9801
8835
2008
9821
1349
0687
Gi?i sáu
200
788
053
Gi?i b?y
56
77
55
15
Ch?cS??.V?
0,4,800,1,3,4
7,8
0,2,713,5
 21
0,1,534,5
0,3,640,9
1,3,553,5,6,92
5,764
0,7,871,6,7,8
0,7,8280,7,82
4,529 
 
Ngày: 03/01/2019
Gi?i ?B
60824
Gi?i nh?t
55041
Gi?i nhì
15193
66122
Gi?i ba
84924
07715
80113
77073
98972
54689
Gi?i t?
9840
3138
3862
2883
Gi?i n?m
3852
9294
8031
4568
8358
9906
Gi?i sáu
266
328
646
Gi?i b?y
75
78
28
89
Ch?cS??.V?
406
3,413,5
2,5,6,722,42,82
1,7,8,931,8
22,940,1,6
1,752,8
0,4,662,6,8
 72,3,5,8
22,3,5,6
7
83,92
8293,4
 
Ngày: 27/12/2018
Gi?i ?B
24529
Gi?i nh?t
55726
Gi?i nhì
87621
81834
Gi?i ba
06183
28342
85432
86248
00827
66193
Gi?i t?
3579
1214
1590
5315
Gi?i n?m
3715
5449
3783
0358
5719
3156
Gi?i sáu
205
927
937
Gi?i b?y
46
86
68
33
Ch?cS??.V?
905
214,52,9
3,421,6,72,9
3,82,932,3,4,7
1,342,6,8,9
0,1256,8
2,4,5,868
22,379
4,5,6832,6
1,2,4,790,3
 

X? S? MI?N B?C - XSMB :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n b?c quay s? m? th??ng hàng ngày t?i Công Ty X? S? Th? ?ô:

L?ch m? th??ng XSMB :

Th? 2: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 3: X? s? ki?n thi?t Qu?ng Ninh
Th? 4: X? s? ki?n thi?t B?c Ninh
Th? 5: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 6: X? s? ki?n thi?t H?i Phòng
Th? 7: X? s? ki?n thi?t Nam ??nh
Ch? Nh?t: X? s? ki?n thi?t Thái Bình


C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n b?c g?m 27 lô (27 l?n quay s?), có t?ng c?ng 81 gi?i th??ng. Gi?i ??c Bi?t 200.000.000? / vé 5 ch? s? lo?i 10.000?

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Nam - XSMB

game bắn cá sitemap M88asia gclub slot game bắn cá royalonlinev2ios 918kiss scr888 credit free sbobet link