X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

K?t qu? x? s? Mi?n B?c - Th? sáu

Ngày: 15/02/2019
Gi?i ?B
65132
Gi?i nh?t
27219
Gi?i nhì
20750
71078
Gi?i ba
31697
48439
09036
11799
98809
04611
Gi?i t?
1896
7354
5909
4400
Gi?i n?m
8028
5553
7838
4068
0831
8115
Gi?i sáu
609
959
670
Gi?i b?y
24
80
68
02
Ch?cS??.V?
0,5,7,800,2,93
1,311,5,9
0,324,8
531,2,6,8
9
2,54 
150,3,4,9
3,9682
970,8
2,3,62,780
03,1,3,5
9
96,7,9
 
Ngày: 08/02/2019
Gi?i ?B
32999
Gi?i nh?t
32196
Gi?i nhì
09121
88937
Gi?i ba
03122
20239
08897
63291
35519
90363
Gi?i t?
3279
0328
0196
6040
Gi?i n?m
3711
6774
8125
0724
0446
1121
Gi?i sáu
984
804
272
Gi?i b?y
15
11
12
94
Ch?cS??.V?
404
12,22,9112,2,5,9
1,2,7212,2,4,5
8
637,9
0,2,7,8
9
40,6
1,25 
4,9263
3,972,4,9
284
1,3,7,991,4,62,7
9
 
Ngày: 01/02/2019
Gi?i ?B
08988
Gi?i nh?t
22416
Gi?i nhì
43606
56865
Gi?i ba
74843
12527
05270
36939
44042
11960
Gi?i t?
9217
8222
3349
3524
Gi?i n?m
7923
5235
7728
2059
3936
8850
Gi?i sáu
644
850
157
Gi?i b?y
52
38
08
57
Ch?cS??.V?
52,6,706,8
 16,7
2,4,522,3,4,7
8
2,435,6,8,9
2,442,3,4,9
3,6502,2,72,9
0,1,360,5
1,2,5270
0,2,3,888
3,4,59 
 
Ngày: 25/01/2019
Gi?i ?B
95565
Gi?i nh?t
31663
Gi?i nhì
92374
72652
Gi?i ba
53401
82456
76801
72109
64210
15377
Gi?i t?
2696
0661
6027
1009
Gi?i n?m
5880
0194
2866
3941
1653
7485
Gi?i sáu
197
722
373
Gi?i b?y
90
97
23
99
Ch?cS??.V?
1,8,9012,92
02,4,610
2,522,3,7
2,5,6,73 
7,941
6,852,3,6
5,6,961,3,5,6
2,7,9273,4,7
 80,5
02,990,4,6,72
9
 
Ngày: 18/01/2019
Gi?i ?B
04289
Gi?i nh?t
05242
Gi?i nhì
95071
64877
Gi?i ba
34673
64527
40670
50986
05702
31069
Gi?i t?
9439
0223
1726
4099
Gi?i n?m
6377
2525
1347
3788
2872
1798
Gi?i sáu
548
660
831
Gi?i b?y
29
18
94
15
Ch?cS??.V?
6,702
3,715,8
0,4,723,5,6,7
9
2,731,9
942,7,8
1,25 
2,860,9
2,4,7270,1,2,3
72
1,4,8,986,8,9
2,3,6,8
9
94,8,9
 
Ngày: 11/01/2019
Gi?i ?B
09841
Gi?i nh?t
60943
Gi?i nhì
54465
28979
Gi?i ba
35699
73085
33649
76314
38261
93375
Gi?i t?
5343
6399
6934
9641
Gi?i n?m
6640
6035
1480
3779
7799
5116
Gi?i sáu
000
856
078
Gi?i b?y
03
38
17
19
Ch?cS??.V?
0,4,800,3
42,614,6,7,9
 2 
0,4234,5,8
1,340,12,32,9
3,6,7,856
1,561,5
175,8,92
3,780,5
1,4,72,93993
 
Ngày: 04/01/2019
Gi?i ?B
03677
Gi?i nh?t
91142
Gi?i nhì
40042
45926
Gi?i ba
80118
31106
16375
78701
98326
45736
Gi?i t?
4172
7625
4380
5932
Gi?i n?m
7969
1947
7928
0710
2809
9726
Gi?i sáu
656
257
949
Gi?i b?y
65
18
68
00
Ch?cS??.V?
0,1,800,1,6,9
010,82
3,42,725,63,8
 32,6
 422,7,9
2,6,756,7
0,23,3,565,8,9
4,5,772,5,7
12,2,680
0,4,69 
 

X? S? MI?N B?C - XSMB :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n b?c quay s? m? th??ng hàng ngày t?i Công Ty X? S? Th? ?ô:

L?ch m? th??ng XSMB :

Th? 2: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 3: X? s? ki?n thi?t Qu?ng Ninh
Th? 4: X? s? ki?n thi?t B?c Ninh
Th? 5: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 6: X? s? ki?n thi?t H?i Phòng
Th? 7: X? s? ki?n thi?t Nam ??nh
Ch? Nh?t: X? s? ki?n thi?t Thái Bình


C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n b?c g?m 27 lô (27 l?n quay s?), có t?ng c?ng 81 gi?i th??ng. Gi?i ??c Bi?t 200.000.000? / vé 5 ch? s? lo?i 10.000?

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Nam - XSMB

game bắn cá sitemap W88slots GDWBET Slot online onlinecasino w88 sport online m88pantip game bắn cá