X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

K?t qu? x? s? Mi?n Trung - Th? hai

Th? hai
18/02/2019
Gi?i tám
Gi?i b?y
Gi?i sáu
Gi?i n?m
Gi?i t?
Gi?i ba
Gi?i nhì
Gi?i nh?t
Gi?i ??c Bi?t
Th?a T. Hu?
XSTTH
97
023
6198
5323
5866
0504
23550
37362
27181
09308
86621
50592
03337
15452
73811
02513
29404
969577
Phú Yên
XSPY
03
634
5682
2179
6233
9403
60139
84995
04917
90382
58374
64046
44265
96417
40992
44915
23736
560669
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem B?ng Loto
Th? hai
11/02/2019
Gi?i tám
Gi?i b?y
Gi?i sáu
Gi?i n?m
Gi?i t?
Gi?i ba
Gi?i nhì
Gi?i nh?t
Gi?i ??c Bi?t
Th?a T. Hu?
XSTTH
25
458
6227
1238
2564
5005
31687
70653
62153
80397
71527
33493
97951
11287
20790
11344
52262
434320
Phú Yên
XSPY
33
812
2838
4102
2585
1912
05855
29996
24437
98915
35772
64741
42527
70979
46730
93048
07691
120655
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem B?ng Loto
Th? hai
04/02/2019
Gi?i tám
Gi?i b?y
Gi?i sáu
Gi?i n?m
Gi?i t?
Gi?i ba
Gi?i nhì
Gi?i nh?t
Gi?i ??c Bi?t
Th?a T. Hu?
XSTTH
14
108
3232
9603
0955
3623
13469
96275
25227
58506
99865
44202
08769
76959
49698
06657
56977
502579
Phú Yên
XSPY
11
381
8537
4260
6536
7854
24890
95564
89105
96946
15697
70399
50300
02185
28404
24514
22566
705153
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem B?ng Loto
Th? hai
28/01/2019
Gi?i tám
Gi?i b?y
Gi?i sáu
Gi?i n?m
Gi?i t?
Gi?i ba
Gi?i nhì
Gi?i nh?t
Gi?i ??c Bi?t
Th?a T. Hu?
XSTTH
48
742
2145
6522
0057
1200
40494
37108
10530
34474
78346
56747
89182
56671
52038
84584
14997
941612
Phú Yên
XSPY
07
266
1878
5065
5651
5710
77798
74602
71143
96615
99040
96800
59887
13883
30724
42391
84080
262598
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem B?ng Loto
Th? hai
21/01/2019
Gi?i tám
Gi?i b?y
Gi?i sáu
Gi?i n?m
Gi?i t?
Gi?i ba
Gi?i nhì
Gi?i nh?t
Gi?i ??c Bi?t
Th?a T. Hu?
XSTTH
21
517
5397
3183
2849
9641
82138
12076
38304
88981
33897
57311
71479
86649
51545
09612
29697
967790
Phú Yên
XSPY
24
457
5087
0379
3685
2525
53945
43672
18600
77378
02107
84477
75978
10304
95842
73219
95038
773108
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem B?ng Loto
Th? hai
14/01/2019
Gi?i tám
Gi?i b?y
Gi?i sáu
Gi?i n?m
Gi?i t?
Gi?i ba
Gi?i nhì
Gi?i nh?t
Gi?i ??c Bi?t
Th?a T. Hu?
XSTTH
54
658
4682
4786
6085
6966
40721
84959
60032
76800
63521
34308
38250
95454
68273
01430
27684
032094
Phú Yên
XSPY
19
240
5756
5061
5641
5598
36120
13401
67761
94603
89207
23478
21684
40084
44599
01593
86231
528350
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem B?ng Loto
Th? hai
07/01/2019
Gi?i tám
Gi?i b?y
Gi?i sáu
Gi?i n?m
Gi?i t?
Gi?i ba
Gi?i nhì
Gi?i nh?t
Gi?i ??c Bi?t
Th?a T. Hu?
XSTTH
81
469
8646
0132
4455
5983
32598
96383
33826
27619
62633
45469
83581
42729
72836
73298
64076
087343
Phú Yên
XSPY
17
638
4566
7868
9604
8260
20795
81948
42148
64458
50249
86710
12927
72982
37496
86061
95559
602237
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem B?ng Loto

X? S? MI?N TRUNG - XSMT :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n trung g?m các t?nh Mi?n Trung và Tây Nguyên:


Th? 2: (1) Th?a T. Hu? (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)

Th? 3: (1) ??k L?k (XSDLK), (2) Qu?ng Nam (XSQNM)

Th? 4: (1) ?à N?ng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)

Th? 5: (1) Bình ??nh (XSBDI), (2) Qu?ng Tr? (XSQT), (3) Qu?ng Bình (XSQB)

Th? 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thu?n (XSNT)

Th? 7: (1) ?à N?ng (XSDNG), (2) Qu?ng Ngãi (XSQNG), (3) ??k Nông (XSDNO)

Ch? Nh?t: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)

 

C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n trung g?m 18 lô (18 l?n quay s?), Gi?i ??c Bi?t 2.000.000.000 vn? / vé 6 ch? s? lo?i 10.000?.

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Trung - XSMT

game bắn cá sitemap Thai slots bet365mobile Freeslot SlotMachine W88asia m88 slot royal online mobile