X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

K?T QU? X? S? CáC T?NH Mi?n Nam

Ngày: 24/05/2019
XSVL - Lo?i vé: 40VL21
Gi?i ?B
111717
Gi?i nh?t
94644
Gi?i nhì
48504
Gi?i ba
44427
87955
Gi?i t?
00879
67230
36713
36440
28055
76195
54087
Gi?i n?m
4883
Gi?i sáu
5266
1856
3746
Gi?i b?y
805
Gi?i 8
17
Ch?cS??.V?
3,404,5
 13,72
 27
1,830
0,440,4,6
0,52,9552,6
4,5,666
12,2,879
 83,7
795
 
Ngày: 24/05/2019
XSBD - Lo?i vé: 05KS21
Gi?i ?B
751246
Gi?i nh?t
52005
Gi?i nhì
78464
Gi?i ba
05881
82492
Gi?i t?
97059
66582
83429
60463
52817
96013
91792
Gi?i n?m
8026
Gi?i sáu
7864
8308
1415
Gi?i b?y
766
Gi?i 8
42
Ch?cS??.V?
 05,8
813,5,7
4,8,9226,9
1,63 
6242,6
0,159
2,4,663,42,6
17 
081,2
2,5922
 
Ngày: 24/05/2019
XSTV - Lo?i vé: 28TV21
Gi?i ?B
169976
Gi?i nh?t
27310
Gi?i nhì
90074
Gi?i ba
88622
16226
Gi?i t?
42210
42653
51762
73219
30450
88753
38603
Gi?i n?m
5191
Gi?i sáu
7290
4080
0220
Gi?i b?y
733
Gi?i 8
51
Ch?cS??.V?
12,2,5,8
9
03
5,9102,9
2,620,2,6
0,3,5233
74 
 50,1,32
2,762
 74,6
 80
190,1
 
Ngày: 23/05/2019
XSTN - Lo?i vé: 5K4
Gi?i ?B
144396
Gi?i nh?t
69199
Gi?i nhì
47567
Gi?i ba
57934
51927
Gi?i t?
05731
31304
47183
80054
47730
98057
57962
Gi?i n?m
7359
Gi?i sáu
6370
5001
3660
Gi?i b?y
721
Gi?i 8
10
Ch?cS??.V?
1,3,6,701,4
0,2,310
621,7
830,1,4
0,3,54 
 54,7,9
960,2,7
2,5,670
 83
5,996,9
 
Ngày: 23/05/2019
XSAG - Lo?i vé: AG-5K4
Gi?i ?B
904802
Gi?i nh?t
83017
Gi?i nhì
57532
Gi?i ba
83958
61077
Gi?i t?
69835
58605
58910
88938
78928
42778
97458
Gi?i n?m
9870
Gi?i sáu
0243
9952
5748
Gi?i b?y
266
Gi?i 8
64
Ch?cS??.V?
1,702,5
 10,7
0,3,528
432,5,8
643,8
0,352,82
664,6
1,770,7,8
2,3,4,52
7
8 
 9 
 
Ngày: 23/05/2019
XSBTH - Lo?i vé: 5K4
Gi?i ?B
144495
Gi?i nh?t
02106
Gi?i nhì
55457
Gi?i ba
32009
87105
Gi?i t?
77371
41340
01901
40061
30258
05206
47495
Gi?i n?m
5632
Gi?i sáu
6899
4910
1487
Gi?i b?y
217
Gi?i 8
43
Ch?cS??.V?
1,401,5,62,9
0,6,710,7
32 
432
 40,3
0,9257,8
0261
1,5,871
587
0,9952,9
 

X? S? MI?N NAM - XSMN :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n nam g?m 21 t?nh t? Bình Thu?n ??n Cà Mau g?m:


Th? 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) ??ng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)

Th? 3: (1) B?n Tre (xsbt), (2) V?ng Tàu (xsvt), (3) B?c Liêu (xsbl)

Th? 4: (1) ??ng Nai (xsdn), (2) C?n Th? (xsct), (3) Sóc Tr?ng (xsst)

Th? 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thu?n (xsbth)

Th? 6: (1) V?nh Long (xsvl), (2) Bình D??ng (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)

Th? 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Ph??c (xsbp), (4) H?u Giang (xshg)

Ch? Nh?t: (1) Ti?n Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) ?à L?t (xsdl)

 

C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n nam g?m 18 lô (18 l?n quay s?), Gi?i ??c Bi?t 2.000.000.000 vn? / vé 6 ch? s? lo?i 10.000?.

 

* (1) = ?ài 1, (2) = ?ài 2, (3) = ?ài 3 hay còn g?i là ?ài chính, ?ài ph? và ?ài ph? 3 trong cùng ngày c?n c? theo l??ng tiêu th? và có tính t??ng ??i tùy t?ng khu v?c. Trong tu?n m?i t?nh phát hành 1 k? vé riêng TP. HCM phát hành 2 k?. T? "?ài" là do ng??i dân quen g?i t? sau 1975  m?i chi?u có 3 ?ài radio phát k?t qu? x? s? c?a 3 t?nh, th? 7 có 4 t?nh phát hành.

 

* Phân vùng th? tr??ng tiêu th? khác v?i phân vùng ??a gi?i hành chính, ví d? nh? Bình Thu?n thu?c Mi?n Trung nh?ng l?i thu?c b? vé liên k?t X? S? Mi?n Nam.

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Nam - XSMN

game bắn cá sitemap Slotpantip m88mobile Slot Machine BET365Asia bwinasia 1XBETsports M88asia
www.exclusivetouch.net| www.elandiecasting.com| www.theastronomer.net| www.w88auto.com| www.lovew88th.com| www.tbginvestment.com| www.releasings.net| www.hoteldelvallesj.com| www.bew88th.com| www.searchthezone.com| www.northfaceshows.com| www.lynnkitesailing.com| www.fjmtt.com| www.jameylynnloves.com| www.enrdistribution.com| www.arkansasventures.net| www.fjmtt.com| www.allw88th.com| www.raydennisonchevy.net| www.w88edu.com| www.w88design.com| www.daschosting.com| www.americanmooncake.com| www.w88center.com| www.sheldonharvey.com| www.topekaliquorstore.com| www.oldmannewpilot.com| www.yourdreamwedding.net| www.freew88.com| www.angieciarimboli.com| www.bostonvoicedata.com| www.dfwl.org| www.checkboyradio.com| www.andreamcooley.com| www.bridgetsbreads.com| www.tjzhihuicanyin.com| www.numeriksoft.com| www.ronaldmacdonald.net| www.80w88.com| www.dfwl.org| www.registrytreatments.com| www.siliconheavy.com|