X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

K?T QU? X? S? CáC T?NH Mi?n Nam

Ngày: 20/03/2019
XSDN - Lo?i vé: 3K3
Gi?i ?B
333193
Gi?i nh?t
64375
Gi?i nhì
16247
Gi?i ba
77282
56873
Gi?i t?
44825
21841
06393
08799
08941
57953
01518
Gi?i n?m
7685
Gi?i sáu
2166
5841
6938
Gi?i b?y
255
Gi?i 8
44
Ch?cS??.V?
 0 
4318
825
5,7,9238
4413,4,7
2,5,7,853,5
666
473,5
1,382,5
9932,9
 
Ngày: 20/03/2019
XSCT - Lo?i vé: K3T3
Gi?i ?B
728327
Gi?i nh?t
20684
Gi?i nhì
61284
Gi?i ba
60718
34281
Gi?i t?
85629
90197
76429
57349
52405
65909
55639
Gi?i n?m
1086
Gi?i sáu
4200
0951
2068
Gi?i b?y
254
Gi?i 8
77
Ch?cS??.V?
000,5,9
5,818
 27,92
 39
5,8249
051,4
868
2,7,977
1,681,42,6
0,22,3,497
 
Ngày: 20/03/2019
XSST - Lo?i vé: K3T03
Gi?i ?B
705456
Gi?i nh?t
67650
Gi?i nhì
48098
Gi?i ba
37944
56089
Gi?i t?
85777
24772
70647
50933
28778
41796
61049
Gi?i n?m
6536
Gi?i sáu
6730
6099
0866
Gi?i b?y
550
Gi?i 8
38
Ch?cS??.V?
3,520 
 1 
72 
330,3,6,8
444,7,9
 502,6
3,5,6,966
4,772,7,8
3,7,989
4,8,996,8,9
 
Ngày: 19/03/2019
XSBTR - Lo?i vé: K11-T03
Gi?i ?B
754023
Gi?i nh?t
61347
Gi?i nhì
34777
Gi?i ba
62168
14026
Gi?i t?
39797
44409
91593
24170
28591
03325
78996
Gi?i n?m
2764
Gi?i sáu
4960
4153
1548
Gi?i b?y
928
Gi?i 8
34
Ch?cS??.V?
6,709
91 
 23,5,6,8
2,5,934
3,647,8
253
2,960,4,8
4,7,970,7
2,4,68 
091,3,6,7
 
Ngày: 19/03/2019
XSVT - Lo?i vé: 3B
Gi?i ?B
837315
Gi?i nh?t
56278
Gi?i nhì
58860
Gi?i ba
94185
85352
Gi?i t?
94965
68317
86759
60924
60250
66181
24157
Gi?i n?m
0344
Gi?i sáu
4673
9899
3088
Gi?i b?y
856
Gi?i 8
35
Ch?cS??.V?
5,60 
815,7
524
735
2,444
1,3,6,850,2,6,7
9
560,5
1,573,8
7,881,5,8
5,999
 
Ngày: 19/03/2019
XSBL - Lo?i vé: T3K2
Gi?i ?B
210528
Gi?i nh?t
43700
Gi?i nhì
77861
Gi?i ba
50359
79959
Gi?i t?
58331
15556
51519
88673
43090
27603
39763
Gi?i n?m
7475
Gi?i sáu
9662
3138
8246
Gi?i b?y
344
Gi?i 8
25
Ch?cS??.V?
0,900,3
3,619
625,8
0,6,731,8
444,6
2,756,92
4,561,2,3
 73,5
2,38 
1,5290
 

X? S? MI?N NAM - XSMN :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n nam g?m 21 t?nh t? Bình Thu?n ??n Cà Mau g?m:


Th? 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) ??ng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)

Th? 3: (1) B?n Tre (xsbt), (2) V?ng Tàu (xsvt), (3) B?c Liêu (xsbl)

Th? 4: (1) ??ng Nai (xsdn), (2) C?n Th? (xsct), (3) Sóc Tr?ng (xsst)

Th? 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thu?n (xsbth)

Th? 6: (1) V?nh Long (xsvl), (2) Bình D??ng (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)

Th? 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Ph??c (xsbp), (4) H?u Giang (xshg)

Ch? Nh?t: (1) Ti?n Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) ?à L?t (xsdl)

 

C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n nam g?m 18 lô (18 l?n quay s?), Gi?i ??c Bi?t 2.000.000.000 vn? / vé 6 ch? s? lo?i 10.000?.

 

* (1) = ?ài 1, (2) = ?ài 2, (3) = ?ài 3 hay còn g?i là ?ài chính, ?ài ph? và ?ài ph? 3 trong cùng ngày c?n c? theo l??ng tiêu th? và có tính t??ng ??i tùy t?ng khu v?c. Trong tu?n m?i t?nh phát hành 1 k? vé riêng TP. HCM phát hành 2 k?. T? "?ài" là do ng??i dân quen g?i t? sau 1975  m?i chi?u có 3 ?ài radio phát k?t qu? x? s? c?a 3 t?nh, th? 7 có 4 t?nh phát hành.

 

* Phân vùng th? tr??ng tiêu th? khác v?i phân vùng ??a gi?i hành chính, ví d? nh? Bình Thu?n thu?c Mi?n Trung nh?ng l?i thu?c b? vé liên k?t X? S? Mi?n Nam.

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Nam - XSMN

game bắn cá sitemap 1xbet live football 918kiss fifa555 slot sbobet 5555 W88asia game bắn cá sbobet link