X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

K?T QU? X? S? CáC T?NH Mi?n Nam

Ngày: 07/02/2019
XSTN - Lo?i vé: 2K1
Gi?i ?B
580429
Gi?i nh?t
59484
Gi?i nhì
46970
Gi?i ba
44566
36769
Gi?i t?
95098
17754
48513
66011
23581
44444
32051
Gi?i n?m
5457
Gi?i sáu
2493
8875
6653
Gi?i b?y
232
Gi?i 8
39
Ch?cS??.V?
70 
1,5,811,3
329
1,5,932,9
4,5,844
751,3,4,7
666,9
570,5
981,4
2,3,693,8
 
Ngày: 07/02/2019
XSAG - Lo?i vé: AG-2K1
Gi?i ?B
965894
Gi?i nh?t
94999
Gi?i nhì
77759
Gi?i ba
29034
05239
Gi?i t?
56504
19456
42020
44560
84088
63615
56105
Gi?i n?m
0601
Gi?i sáu
6291
6711
0319
Gi?i b?y
540
Gi?i 8
19
Ch?cS??.V?
2,4,601,4,5
0,1,911,5,92
 20
 34,9
0,3,940
0,156,9
560
 7 
888
12,3,5,991,4,9
 
Ngày: 07/02/2019
XSBTH - Lo?i vé: 2K1
Gi?i ?B
686559
Gi?i nh?t
23556
Gi?i nhì
17305
Gi?i ba
05284
37373
Gi?i t?
46352
93557
77930
45089
54911
15289
70474
Gi?i n?m
2909
Gi?i sáu
1435
8467
0722
Gi?i b?y
480
Gi?i 8
32
Ch?cS??.V?
3,805,9
111
2,3,522
730,2,5
7,84 
0,352,6,7,9
567
5,673,4
 80,4,92
0,5,829 
 
Ngày: 06/02/2019
XSDN - Lo?i vé: 2K1
Gi?i ?B
994537
Gi?i nh?t
62448
Gi?i nhì
99867
Gi?i ba
48956
56138
Gi?i t?
31406
45941
77425
39297
89054
71142
37862
Gi?i n?m
5397
Gi?i sáu
5295
7667
3508
Gi?i b?y
951
Gi?i 8
97
Ch?cS??.V?
 06,8
4,51 
4,625
 37,8
541,2,8
2,951,4,6
0,562,72
3,62,937 
0,3,48 
 95,73
 
Ngày: 06/02/2019
XSCT - Lo?i vé: K1T2
Gi?i ?B
105313
Gi?i nh?t
46229
Gi?i nhì
72320
Gi?i ba
59907
03501
Gi?i t?
65559
37044
06309
42944
00256
11072
17120
Gi?i n?m
7536
Gi?i sáu
8785
3246
7122
Gi?i b?y
390
Gi?i 8
80
Ch?cS??.V?
22,8,901,7,9
013
2,7202,2,9
136
42442,6
856,9
3,4,56 
072
 80,5
0,2,590
 
Ngày: 06/02/2019
XSST - Lo?i vé: K1T02
Gi?i ?B
784141
Gi?i nh?t
03094
Gi?i nhì
25394
Gi?i ba
79330
45696
Gi?i t?
84428
39578
75566
26251
51694
37019
04249
Gi?i n?m
0005
Gi?i sáu
1406
8353
5487
Gi?i b?y
055
Gi?i 8
35
Ch?cS??.V?
305,6
4,519
 28
530,5
9341,9
0,3,551,3,5
0,6,966
878
2,787
1,4943,6
 

X? S? MI?N NAM - XSMN :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n nam g?m 21 t?nh t? Bình Thu?n ??n Cà Mau g?m:


Th? 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) ??ng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)

Th? 3: (1) B?n Tre (xsbt), (2) V?ng Tàu (xsvt), (3) B?c Liêu (xsbl)

Th? 4: (1) ??ng Nai (xsdn), (2) C?n Th? (xsct), (3) Sóc Tr?ng (xsst)

Th? 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thu?n (xsbth)

Th? 6: (1) V?nh Long (xsvl), (2) Bình D??ng (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)

Th? 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Ph??c (xsbp), (4) H?u Giang (xshg)

Ch? Nh?t: (1) Ti?n Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) ?à L?t (xsdl)

 

C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n nam g?m 18 lô (18 l?n quay s?), Gi?i ??c Bi?t 2.000.000.000 vn? / vé 6 ch? s? lo?i 10.000?.

 

* (1) = ?ài 1, (2) = ?ài 2, (3) = ?ài 3 hay còn g?i là ?ài chính, ?ài ph? và ?ài ph? 3 trong cùng ngày c?n c? theo l??ng tiêu th? và có tính t??ng ??i tùy t?ng khu v?c. Trong tu?n m?i t?nh phát hành 1 k? vé riêng TP. HCM phát hành 2 k?. T? "?ài" là do ng??i dân quen g?i t? sau 1975  m?i chi?u có 3 ?ài radio phát k?t qu? x? s? c?a 3 t?nh, th? 7 có 4 t?nh phát hành.

 

* Phân vùng th? tr??ng tiêu th? khác v?i phân vùng ??a gi?i hành chính, ví d? nh? Bình Thu?n thu?c Mi?n Trung nh?ng l?i thu?c b? vé liên k?t X? S? Mi?n Nam.

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Nam - XSMN

game bắn cá sitemap sboibc888 sbobet link royal online mobile w88Thailnd Free slot m88 bet onlineslots
www.gruespallarssobira.com| www.jayscheesesteak.net| www.bestjackandcoke.com| www.21w88.com| www.bestbagantravels.com| www.390912770.com| www.thepetpantrync.com| www.allw88.com| www.infobooksonline.com| www.laughingdragoncafe.com| www.exclusivetouch.net| www.evalshawtraining.com| www.w88th.org| www.goodcustomgoods.com| www.bestjackandcoke.com| www.defeatmsbLog.com| www.newarkologic.com| www.fourwindshomes.com| www.yesontitle24.com| www.thefitnesspreneur.com| www.gruespallarssobira.com| www.schylerbinkley.com| www.basecampmaricopa.com| www.comw88th.com| www.designsonjustice.com| www.chinalhc.org| www.e-lisanslama.com| www.w88wbet.com| www.easyw88.com| www.hgw88th.com| www.crometechmedia.com| www.aw88th.com| www.coLepaintinginc.com| www.lacluindustries.com| www.eternelskincream.com| www.bridgetsbreads.com| www.casa-verdehomes.com| www.hairlossandcure.com| www.moverstacoma.net| www.oakleysociety.com| www.surpriseanddemand.com| www.amazingnewstar.com|