X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

K?T QU? X? S? CáC T?NH Mi?n Trung

Ngày: 16/02/2019
XSDNG
Gi?i ?B
808663
Gi?i nh?t
42350
Gi?i nhì
32388
Gi?i ba
24031
27745
Gi?i t?
10503
97321
51921
80533
63708
76417
53726
Gi?i n?m
6442
Gi?i sáu
6146
4793
4170
Gi?i b?y
201
Gi?i 8
69
Ch?cS??.V?
5,701,3,8
0,22,317
4212,6
0,3,6,931,3
 42,5,6
450
2,463,9
170
0,888
693
 
Ngày: 16/02/2019
XSQNG
Gi?i ?B
149913
Gi?i nh?t
02599
Gi?i nhì
96283
Gi?i ba
32992
57451
Gi?i t?
89865
43562
82802
58674
33640
93441
31436
Gi?i n?m
2647
Gi?i sáu
0271
8959
9116
Gi?i b?y
249
Gi?i 8
42
Ch?cS??.V?
402
4,5,713,6
0,4,6,92 
1,836
740,1,2,7
9
651,9
1,362,5
471,4
 83
4,5,992,9
 
Ngày: 16/02/2019
XSDNO
Gi?i ?B
512358
Gi?i nh?t
51515
Gi?i nhì
14481
Gi?i ba
97413
60324
Gi?i t?
76476
13687
08656
52736
18145
76276
68913
Gi?i n?m
4328
Gi?i sáu
0425
6751
1380
Gi?i b?y
396
Gi?i 8
98
Ch?cS??.V?
80 
5,8132,5
 24,5,8
1236
245
1,2,451,6,8
3,5,72,96 
8762
2,5,980,1,7
 96,8
 
Ngày: 15/02/2019
XSGL
Gi?i ?B
053681
Gi?i nh?t
48624
Gi?i nhì
11687
Gi?i ba
43449
03420
Gi?i t?
56495
30590
23008
98503
11262
15341
39530
Gi?i n?m
2976
Gi?i sáu
9795
6145
1248
Gi?i b?y
748
Gi?i 8
43
Ch?cS??.V?
2,3,903,8
4,81 
620,4
0,430
241,3,5,82
9
4,925 
762
876
0,4281,7
490,52
 
Ngày: 15/02/2019
XSNT
Gi?i ?B
038849
Gi?i nh?t
32827
Gi?i nhì
49682
Gi?i ba
55010
54751
Gi?i t?
08438
86109
85394
78609
46394
99085
14603
Gi?i n?m
2112
Gi?i sáu
0678
3164
1097
Gi?i b?y
998
Gi?i 8
81
Ch?cS??.V?
103,92
5,810,2
1,827
038
6,9249
851
 64
2,978
3,7,981,2,5
02,4942,7,8
 
XSBDI
Gi?i ?B
476988
Gi?i nh?t
02097
Gi?i nhì
67013
Gi?i ba
49997
93135
Gi?i t?
35937
88809
86430
88192
26832
54799
95445
Gi?i n?m
0486
Gi?i sáu
5111
0999
6600
Gi?i b?y
165
Gi?i 8
93
Ch?cS??.V?
0,300,9
111,3
3,92 
1,930,2,5,7
 45
3,4,65 
865
3,927 
886,8
0,9292,3,72,92
 
Ngày: 14/02/2019
XSQB
Gi?i ?B
982632
Gi?i nh?t
58816
Gi?i nhì
76432
Gi?i ba
22257
15300
Gi?i t?
38204
82301
58007
33461
26063
35618
79309
Gi?i n?m
1899
Gi?i sáu
5657
1948
1491
Gi?i b?y
609
Gi?i 8
90
Ch?cS??.V?
0,900,1,4,7
92
0,6,916,8
322 
6322
048
 572
161,3
0,527 
1,48 
02,990,1,9
 
Ngày: 14/02/2019
XSQT
Gi?i ?B
598136
Gi?i nh?t
89873
Gi?i nhì
53319
Gi?i ba
34628
13933
Gi?i t?
93146
49782
11346
41311
60796
09903
71334
Gi?i n?m
0720
Gi?i sáu
1926
2402
2221
Gi?i b?y
747
Gi?i 8
64
Ch?cS??.V?
202,3
1,211,9
0,820,1,6,8
0,3,733,4,6
3,6462,7
 5 
2,3,42,964
473
282
196
 

X? S? MI?N TRUNG - XSMT :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n trung g?m các t?nh Mi?n Trung và Tây Nguyên:


Th? 2: (1) Th?a T. Hu? (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)

Th? 3: (1) ??k L?k (XSDLK), (2) Qu?ng Nam (XSQNM)

Th? 4: (1) ?à N?ng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)

Th? 5: (1) Bình ??nh (XSBDI), (2) Qu?ng Tr? (XSQT), (3) Qu?ng Bình (XSQB)

Th? 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thu?n (XSNT)

Th? 7: (1) ?à N?ng (XSDNG), (2) Qu?ng Ngãi (XSQNG), (3) ??k Nông (XSDNO)

Ch? Nh?t: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)

 

C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n trung g?m 18 lô (18 l?n quay s?), Gi?i ??c Bi?t 2.000.000.000 vn? / vé 6 ch? s? lo?i 10.000?.

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Trung - XSMT

game bắn cá sitemap royal online ios sbobet link m88 slot bet365 sbobetca w88loto m88pantip