X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

TH?NG Kê LO TO X? S? Tay Ninh

T?nh / TP: D?y S?:
T? Ngày: ??n Ngày:
     
Ch?n t?nh, nh?p d?y s? (??i t??ng th?ng kê là m?t s? nguyên t? 2 ??n 4 ch? s?), gi?i h?n th?i gian t? ngày ??n ngày và b?m "Xem th?ng kê" ?? truy v?n.

Th?ng kê - X? s? Tay Ninh ??n ngày 14/02/2019

Các c?p s? xu?t hi?n nhi?u nh?t trong 5 l?n quay:

13 4 L?n Kh?ng t?ng
32 3 L?n T?ng 1
37 3 L?n T?ng 2
39 3 L?n Gi?m 1
44 3 L?n Gi?m 1
49 3 L?n Kh?ng t?ng

Các c?p s? xu?t hi?n nhi?u nh?t trong 10 l?n quay:

27 5 L?n Kh?ng t?ng
56 5 L?n T?ng 2
02 4 L?n Gi?m 1
13 4 L?n Kh?ng t?ng
18 4 L?n T?ng 1
32 4 L?n Kh?ng t?ng
39 4 L?n Kh?ng t?ng
42 4 L?n Gi?m 1
44 4 L?n Kh?ng t?ng
90 4 L?n Kh?ng t?ng

Các c?p s? xu?t hi?n nhi?u nh?t trong 30 l?n quay:

90 12 L?n Gi?m 1
02 11 L?n Kh?ng t?ng
61 11 L?n Kh?ng t?ng
81 10 L?n Kh?ng t?ng
99 10 L?n Kh?ng t?ng
13 9 L?n Kh?ng t?ng
34 9 L?n Kh?ng t?ng
51 9 L?n Kh?ng t?ng
56 9 L?n T?ng 2
68 9 L?n Kh?ng t?ng
96 9 L?n Kh?ng t?ng

Các c?p s? ra liên ti?p :

32 (2 Ngày) (2 l?n)
66 (2 Ngày) (2 l?n)

Nh?ng c?p s? kh?ng xu?t hi?n lau nh?t:

23      24 l?n
79      16 l?n
03      14 l?n
36      14 l?n
20      13 l?n
72      12 l?n
89      12 l?n
08      11 l?n
33      11 l?n
41      11 l?n
55      11 l?n
76      11 l?n
95      11 l?n
65      10 l?n
74      10 l?n
04      9 l?n
10      9 l?n
30      9 l?n
62      9 l?n
86      9 l?n
06      8 l?n
43      8 l?n
83      8 l?n
99      8 l?n
01      7 l?n
09      7 l?n
17      7 l?n

B?NG TH?NG Kê "Ch?c - ??n v?" x? s? Tay Ninh TRONG l?n quay

Hàng ch?c S? ??n v?
1 L?n 2
0 8 L?n 5
9 L?n 2
1 11 L?n 2
8 L?n 0
2 9 L?n 3
13 L?n 4
3 8 L?n 0
13 L?n 2
4 11 L?n 4
13 L?n 4
5 8 L?n 0
11 L?n 4
6 7 L?n 1
8 L?n 0
7 7 L?n 2
6 L?n 1
8 11 L?n 4
8 L?n 3
9 10 L?n 1
game bắn cá sitemap sbobetasia 918kissscr888 bet365soccer sbobet168 w88Thailnd scr888onlinecasino happyluke