X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

TH?NG Kê LO TO X? S? Qu?ng Tr?

T?nh / TP: D?y S?:
T? Ngày: ??n Ngày:
     
Ch?n t?nh, nh?p d?y s? (??i t??ng th?ng kê là m?t s? nguyên t? 2 ??n 4 ch? s?), gi?i h?n th?i gian t? ngày ??n ngày và b?m "Xem th?ng kê" ?? truy v?n.

Th?ng kê - X? s? Qu?ng Tr? ??n ngày 14/02/2019

Các c?p s? xu?t hi?n nhi?u nh?t trong 5 l?n quay:

32 4 L?n Kh?ng t?ng
46 4 L?n T?ng 2
02 3 L?n Kh?ng t?ng
08 3 L?n Kh?ng t?ng
43 3 L?n Kh?ng t?ng
45 3 L?n Kh?ng t?ng

Các c?p s? xu?t hi?n nhi?u nh?t trong 10 l?n quay:

02 6 L?n Kh?ng t?ng
32 5 L?n Kh?ng t?ng
46 5 L?n T?ng 2
77 5 L?n Kh?ng t?ng
08 4 L?n Kh?ng t?ng
11 4 L?n T?ng 1
36 4 L?n T?ng 1
91 4 L?n Kh?ng t?ng

Các c?p s? xu?t hi?n nhi?u nh?t trong 30 l?n quay:

02 11 L?n T?ng 1
18 10 L?n Kh?ng t?ng
32 10 L?n Kh?ng t?ng
85 10 L?n Kh?ng t?ng
96 10 L?n T?ng 1
17 9 L?n Kh?ng t?ng
33 9 L?n T?ng 1
46 9 L?n T?ng 2
95 9 L?n Kh?ng t?ng
00 8 L?n Kh?ng t?ng
05 8 L?n Kh?ng t?ng
08 8 L?n Kh?ng t?ng
19 8 L?n T?ng 1
36 8 L?n T?ng 1
39 8 L?n Kh?ng t?ng
58 8 L?n Kh?ng t?ng
61 8 L?n Gi?m 1
77 8 L?n Kh?ng t?ng
78 8 L?n Kh?ng t?ng
93 8 L?n Kh?ng t?ng

Các c?p s? ra liên ti?p :

20 (2 Ngày) (2 l?n)
33 (2 Ngày) (2 l?n)
34 (2 Ngày) (2 l?n)

Nh?ng c?p s? kh?ng xu?t hi?n lau nh?t:

90      22 l?n
74      17 l?n
56      16 l?n
98      15 l?n
44      13 l?n
81      13 l?n
40      12 l?n
22      11 l?n
29      11 l?n
71      11 l?n
75      11 l?n
41      10 l?n
51      10 l?n
84      10 l?n
69      9 l?n
89      9 l?n
01      8 l?n
24      8 l?n
57      8 l?n
10      7 l?n
52      7 l?n
83      7 l?n

B?NG TH?NG Kê "Ch?c - ??n v?" x? s? Qu?ng Tr? TRONG l?n quay

Hàng ch?c S? ??n v?
12 L?n 3
0 6 L?n 2
9 L?n 1
1 6 L?n 3
9 L?n 4
2 13 L?n 2
13 L?n 1
3 10 L?n 3
13 L?n 1
4 4 L?n 1
4 L?n 1
5 11 L?n 1
10 L?n 2
6 13 L?n 7
7 L?n 3
7 10 L?n 3
4 L?n 1
8 12 L?n 2
9 L?n 1
9 5 L?n 0
game bắn cá sitemap empire777pantip 1xbet live football W88ASIA w88loto m88mobile onlineslots m88 pantip