X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

C? c?u gi?i th??ng x? s? truy?n th?ng Mi?n B?c.

C? c?u gi?i th??ng x? s? truy?n th?ng

C? c?u gi?i th??ng m?i - Ch? v?i 10.000 ??ng có th? trúng th??ng 1 t? ??ng

 

T? ngày 01/01/2017, theo quy?t ??nh s? 121/Q?-BTT ngày 27/9/2016 c?a Ban Th??ng tr?c H?i ??ng XSKT Mi?n B?c, c? c?u tr? th??ng vé XSKT Mi?n B?c nh? sau:

 • Lo?i vé 10.000 ? – 15 lo?i
 • Có 66.500 gi?i th??ng (quay 27 l?n)
 • 3 gi?i ??c bi?t: m?i gi?i tr? giá 1.000.000.000 ?. Quay 1 l?n 5 s? và 3 ký hi?u.
 • 12 gi?i ph? c?a gi?i ??c bi?t, m?i gi?i tr? giá 20.000.000 ? cho các vé trúng c? 5 s? c?a gi?i ??c bi?t nh?ng khác ký hi?u.
 • 15.000 gi?i khuy?n khích c?a gi?i ??c bi?t, m?i gi?i tr? giá 40.000 ? cho các vé có 2 s? cu?i trùng v?i 2 s? cu?i c?a gi?i ??c bi?t.
T? ngày 1/10/2017, H?i ??ng x? s? ki?n thi?t mi?n B?c phát hành thí ?i?m: Th? ba và Th? n?m hàng tu?n, quay th??ng 1 vé gi?i ??c bi?t tr? giá 3 t? ??ng, t?ng giá tr? các vé trúng gi?i ph? c?a gi?i ??c bi?t là 210 tri?u ??ng.


 

 

Vé trùng nhi?u gi?i ???c l?nh ?? giá tr? các gi?i

 

C? c?u gi?i th??ng lô tô t? ch?n x? s? ki?n thi?t mi?n b?c.
I. Lô tô t? ch?n 2 s?, 3 s?, 4 s? và 5 s?

 

 • Lôtô t? ch?n 2 s?: 2 s? ghi trên vé ?úng v?i 2 s? cu?i gi?i ??c bi?t c?a XSKT truy?n th?ng m? th??ng cùng ngày ???c trúng th??ng v?i giá tr? ti?n th??ng g?p 70 l?n giá tr? vé mua.
 • Lôtô t? ch?n 3 s?: 3 s? ghi trên vé ?úng v?i 3 s? cu?i gi?i ??c bi?t c?a XSKT truy?n th?ng m? th??ng cùng ngày ???c trúng th??ng v?i giá tr? ti?n th??ng g?p 450 l?n giá tr? vé mua.
  Gi?i khuy?n khích t? ch?n 3 s?: Trúng 2 s? cu?i b?ng 10 l?n giá tr? vé mua.
 • Lôtô t? ch?n 4 s?: 4 s? ghi trên vé ?úng v?i 4 s? cu?i gi?i ??c bi?t c?a XSKT truy?n th?ng m? th??ng cùng ngày ???c trúng th??ng v?i giá tr? ti?n th??ng g?p 2.000 l?n giá tr? vé mua.
 • Gi?i khuy?n khích t? ch?n 4 s? (ch? ???c l?nh gi?i cao nh?t): Trúng 3 s? cu?i b?ng 100 l?n giá tr? vé mua. Trúng 2 s? cu?i b?ng 10 l?n giá tr? vé mua.

LÔ TÔ T? CH?N 5 S?­ Nh?m ?a d?ng hóa các lo?i hình x? s?, ?áp ?ng nhu c?u vui ch?i c?a khách hàng, Công ty TNHH Nhà n??c m?t thành viên X? s? ki?n thi?t Th? ?ô t? ch?c phát hành lo?i hình x? s? Lôtô m?i "Lôtô t? ch?n 5 s?"
Lôtô t? ch?n 5 s? là hình th?c x? s? t? ch?n các s? t? nhiên (hàng v?n, hàng nghìn, hàng tr?m, hàng ch?c và hàng ??n v?) ??i chi?u v?i t?t c? các l?n quay c?a k?t qu? m? th??ng X? s? truy?n th?ng cùng ngày. Lôtô t? ch?n 5 s? ???c d? th??ng 27 l?n quay, 28 l?n ??i chi?u d? th??ng.
Khi có k?t qu? m? th??ng x? s? ki?n thi?t truy?n th?ng cùng ngày, quý khách hàng ??i chi?u vé ?ã mua v?i k?t qu? t? gi?i ??c bi?t ??n gi?i B?y.

C? c?u gi?i th??ng Lôtô t? ch?n 5 s?
T? NGÀY 01/10/2010 GI?I TH??NG NH? SAU:

GI?I ??C BI?T:Gi?i th??ng g?p 20.000 l?n giá tr? vé mua 5 s? l?a ch?n c?a quý khách hàng trùng v?i 5 s? c?a gi?i ??c bi?t x? s? truy?n th?ng m? th??ng cùng ngày.

GI?I NH?T: Gi?i th??ng g?p 2.000 l?n giá tr? vé mua
5 s? l?a ch?n c?a quý khách hàng trùng v?i 5 s? c?a gi?i Nh?t x? s? Truy?n th?ng m? th??ng cùng ngày.
GI?I NHÌ: Gi?i th??ng g?p 500 l?n giá tr? vé mua
5 s? l?a ch?n c?a quý khách hàng trùng v?i 5 s? c?a 2 l?n quay gi?i Nhì x? s? Truy?n th?ng m? th??ng cùng ngày.
GI?I BA: Gi?i th??ng g?p 200 l?n giá tr? vé mua
5 s? l?a ch?n c?a quý khách hàng trùng v?i 5 s? c?a 6 l?n quay gi?i Ba x? s? Truy?n th?ng m? th??ng cùng ngày.
GI?I T?: Gi?i th??ng g?p 40 l?n giá tr? vé mua
5 s? l?a ch?n c?a quý khách hàng có 4 s? cu?i (hàng nghìn,hàng tr?m,hàng ch?c, hàng ??n v?) trùng v?i 4 s? cu?i c?a 4 l?n quay gi?i T? x? s? Truy?n th?ng m? th??ng cùng ngày.
GI?I N?M: Gi?i th??ng g?p 20 l?n giá tr? vé mua
5 s? l?a ch?n c?a quý khách hàng có 4 s? cu?i (hàng nghìn,hàng tr?m,hàng ch?c, hàng ??n v?) trùng v?i 4 s? cu?i c?a 6 l?n quay gi?i N?m x? s? Truy?n th?ng m? th??ng cùng ngày.
GI?I SÁU: Gi?i th??ng g?p 10 l?n giá tr? vé mua
5 s? l?a ch?n c?a quý khách hàng có 3 s? cu?i (hàng tr?m,hàng ch?c, hàng ??n v?) trùng v?i 3 s? cu?i c?a 3 l?n quay gi?i Sáu x? s? Truy?n th?ng m? th??ng cùng ngày.
GI?I B?Y: Gi?i th??ng g?p 4 l?n giá tr? vé mua
5 s? l?a ch?n c?a quý khách hàng có 2 s? cu?i (hàng ch?c, hàng ??n v?) trùng v?i 2 s? cu?i c?a 4 l?n quay gi?i B?y và 2 s? cu?i c?a gi?i ??c bi?t x? s? Truy?n th?ng m? th??ng cùng ngày.
GI?I KHUY?N KHÍCH: Gi?i th??ng g?p 4 l?n giá tr? vé mua
5 s? l?a ch?n c?a quý khách hàng có 2 s? cu?i (hàng ch?c, hàng ??n v?) trùng v?i 2 s? cu?i c?a gi?i ??c bi?t x? s? Truy?n th?ng m? th??ng cùng ngày.

Vé trùng nhi?u gi?i th??ng ???c l?nh ?? giá tr? các gi?i.II. Lô tô t? ch?n các c?p s? (lô tô xiên)

Lôtô t? ch?n 2 c?p s?
- Trúng c? 2 c?p s? và c? 2 c?p s? này trùng 2 l?n quay tr? lên (trong 27 l?n quay)
Gi?i th??ng g?p 15 l?n giá tr? vé mua
- Trúng c? 2 c?p s? (trong 27 l?n quay)
Gi?i th??ng g?p 10 l?n giá tr? vé mua
- Trúng 1 trong 2 c?p s? và c?p s? này trùng 2 l?n quay tr? lên (trong 27 l?n quay).
Gi?i th??ng g?p 2 l?n giá tr? vé mua
Lôtô t? ch?n 3 c?p s?
- Trúng c? 3 c?p s? và c? 3 c?p s? này trùng 2 l?n quay tr? lên (Trong 27 l?n quay):
Gi?i th??ng g?p 50 l?n giá tr? vé mua
- Trúng c? 3 c?p s? (trong 27 l?n quay):

Gi?i th??ng g?p 45 l?n giá tr? vé mua
- Trúng 2 trong 3 c?p s? và 2 c?p s? này trùng 2 l?n quay tr? lên (Trong 27 l?n quay):
Gi?i th??ng g?p 10 l?n giá tr? vé mua

- Trúng 2 trong 3 c?p s?, trong ?ó có 1 c?p s? trùng 2 l?n quay tr? lên (Trong 27 l?n quay):
Gi?i th??ng g?p 5 l?n giá tr? vé mua

Lôtô t? ch?n 4 c?p s?

 • Trúng c? 4 c?p s? và c? 4 c?p s? này trùng 2 l?n quay tr? lên (Trong 27 l?n quay):
  Gi?i th??ng g?p 500 l?n giá tr? vé mua
 • Trúng c? 4 c?p s? (trong 27 l?n quay):
  Gi?i th??ng g?p 120 l?n giá tr? vé mua
 • Trúng 3 trong 4 c?p s? và c? 3 c?p s? này trùng 2 l?n quay tr? lên (Trong 27 l?n quay):
  Gi?i th??ng g?p 30 l?n giá tr? vé mua
 • Trúng 3 trong 4 c?p s?, trong ?ó có 2 c?p s? trùng 2 l?n quay tr? lên (Trong 27 l?n quay):
  Gi?i th??ng g?p 20 l?n giá tr? vé mua
 • Trúng 3 trong 4 c?p s?, trong ?ó có 1 c?p s? trùng 2 l?n quay tr? lên (Trong 27 l?n quay):
  Gi?i th??ng g?p 10 l?n giá tr? vé mua

L?u ý : - Vé trùng nhi?u gi?i ch? ???c l?nh gi?i có giá tr? cao nh?t.
- Các c?p s? d? th??ng trên 1 t? vé ph?i ghi nh?ng c?p s? t? nhiên khác nhau.

game bắn cá sitemap Free online slots onlineslots W88 Online Casino OnlineCasinos gclub royal1688 empire777 pantip m88 pantip
www.powerw88.com| www.homesofsurrey.com| www.hotelw88th.com| www.academicstudio.net| www.autow88th.com| www.flyingdesignhk.com| www.searchthezone.com| www.apprenticereview.com| www.mlslasvegashomes.com| www.surpriseanddemand.com| www.monclerssale.com| www.hotelw88.com| www.chuggingtongames.com| www.yourdreamwedding.net| www.vidieukhien.net| www.kettleembroidery.net| www.w88wloto.com| www.cetidmed.com| www.pacquiaomosleylive.com| www.asterothsbooks.com| www.siliconheavy.com| www.photofindings.com| www.oz3bkkf.cn| www.lyndellegonzalez.com| www.w88wth.org| www.theozoneonline.com| www.gruespallarssobira.com| www.mysupplements001.com| www.hlsmzhx.com| www.lemongreentea.net| www.esportessencial.com| www.numeriksoft.com| www.copy-creators.com| www.whkresgecompany.com| www.knowledgetail.com| www.usastaterecords.com| www.e-lisanslama.com| www.zhaoyiqiao.com| www.searchthezone.com| www.mensbestshaver.com| www.wonderful1234.com| www.translanguage.net|